Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym: www.freshlures.pl, zwanej dalej Stroną. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Yumo Katarzyna Kowalczuk, ul. Doktora Judyma 12, 22-151 Janów, NIP 7122029787
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.freshlures.pl
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest umo Katarzyna Kowalczuk, ul. Doktora Judyma 12, 22-151 Janów, NIP 7122029787 („Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: info@freshlures.pl.

2. Administrator dokłada wszelkich starań od strony prawnej, technicznej i organizacyjnej, aby w jak najlepszym stopniu chronić wszystkie otrzymane od Państwa i wykorzystywane przez Administratora dane osobowe.

3. Administrator nie przetwarza danych osobowych innych niż otrzymane bezpośrednio od Użytkownika. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony nie były od Państwa pobierane w sposób uciążliwy, a ponadto żeby udostępniali nam Państwo tylko te dane, które są potrzebne do korzystania w pełni ze wszystkich funkcji Strony.

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla pełnej realizacji celów przetwarzania, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych ze świadczeniem usług na Państwa, rozpatrywaniem reklamacji oraz niezbędnych rozliczeń podatkowych i rachunkowych.

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację niektórych usług przez Administratora na Państwa rzecz.

§ 3 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Administrator w ramach Strony może gromadzić dane osobowe użytkowników i potencjalnych użytkowników kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi użytkownika, m.in. korzystając z formularza zapytania umieszczonego na Stronie, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi czy przedstawienia oferty.

2. Administrator przetwarza jedynie niezbędne i adekwatne dane osobowe użytkowników i potencjalnych użytkowników kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi użytkownika i jest uprawniony do wykorzystywania danych zgromadzonych w ramach Strony poprzez formularz zapytania o ofertę w celu kontaktowania się z użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi oraz dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika.

3. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Strony.

5. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Strony.

§ 4 Przekierowania na zewnętrzne strony internetowe

1. Na stronie internetowej Administratora znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Instagram) i profili Administratora na takich portalach, nienależących do Administratora. Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami zewnętrznych portali, natomiast w odniesieniu do profili Administratora w ramach takich serwisów Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Osobę, która skorzysta z przekierowania obowiązywać będą również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi politykami.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Vimeo i Instagram), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym danych, które za pośrednictwem tych serwisów społecznościowych ujawniane są innym podmiotom. Administrator będzie mógł jednak mieć dostęp do niektórych danych użytkowników ww. portali takich jak wiek, płeć, lokalizacja, aktywność na zewnętrznych stronach www w ramach profilu Administratora, które nie będą umożliwiały identyfikacji użytkowników. Dane te będą mogły być wykorzystywane w celu kierowania reklamy co jest prawnie uzasadnionym celem Administratora.

§ 5 Przesłanie informacji handlowej drogą elektroniczną

1. Mogą Państwo za pośrednictwem Strony udzielić zgody na przesyłanie im przez Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną dotyczącej oferowanych przez niego produktów lub usług, a także produktów i usług jego Partnerów. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i może być wycofana w każdym czasie (np. wysyłając e-mail na adres info@freshlures.pl).

§ 6 Pliki Cookies

1. Administrator w sposób automatyczny zbiera i przetwarza informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu freshlures.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Administrator korzysta również z narzędzi wykorzystujących pliki cookies, dostarczane przez podmioty zewnętrzne. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w §6 pkt. 11.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Strony do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

6. Strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • cookies „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych na Stronie, m.in. cookies konieczne dla usług, które wymagają uwierzytelniania na stronie,
 • pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo w trakcie korzystania ze Strony m.in. wykorzystywane przez Administratora do wykrywania nadużyć dotyczących uwierzytelniania na Stronie,
 • pliki cookies „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie przez Administratora informacji o sposobie korzystania ze Strony,
 • pliki cookies „funkcjonalne” – umożliwiają „zapamiętanie” preferowanych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • pliki cookies „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz Partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

11. Administrator wykorzystuje narzędzia dostarczane przez zewnętrznych dostawców, tj. Google Analytics oraz piksel Facebooka (dostarczany przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub inny podmiot z nim powiązany). Służą one do zbierania informacji i monitorowania ruchu na Stronie oraz do zarządzania emisją reklam. Podmioty trzecie, w tym dostawcy wskazanych technologii, mogą wykorzystywać cookies, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji ze Strony i innych miejsc w internecie oraz używać ich m.in. do świadczenia usług pomiarów i dostosowania reklam do potrzeb i zainteresowań użytkowników Strony.

12. W każdym momencie mogą Państwo dostosować ustawienia lub wyłączyć gromadzenie i używanie informacji do obsługi dostosowywania reklam:

 • ustawienia dotyczące reklam wyświetlanych przez Google są dostępne pod linkiem: https://adssettings.google.pl/anonymous?sig=ACi0TCh9csH4DUMwE-unfU3bnp0NzdCZH5qN6eO9XrmTWDDIK4_xycd8ytglr2nRW_q6VWtlGJy1A9coAJs3IVCi0vT-GJhLs9spEYxnCosrynyov1OUBKE&hl=pl;
 • wtyczka do przeglądarki blokująca pobieranie danych przez Google Analytics dostępna jest pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout;
 • możliwość dokonania wyboru w przypadku innych cookies dostępna jest pod linkiem: http://www.aboutads.info/choiceslub http://www.youronlinechoices.eu/).

§ 7 Mają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia – na przykład, gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – na przykład, gdy Państwa zdaniem brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, wycofacie swoją zgodę na przetwarzanie danych, złożycie sprzeciw uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Państwo znaleźli, usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy Państwa dane są nieprawidłowe i potrzebujemy czasu na ich sprostowanie, jeśli Państwa dane będą przetwarzane bezpodstawnie, ale nie będą Państwo chcieli, żeby Administrator je usuwał, Administrator nie będzie już potrzebował Państwa danych, jednak będą Państwu potrzebne do ochrony Państwa praw lub dochodzenia roszczeń, do czasu ustalenia czy uzasadniony interes prawny Administratora może zostać uznany za nadrzędny wobec złożonego przez Państwa sprzeciwu weryfikować Państwa sprzeciw co do przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – zebranych w związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które macie prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

§ 8 Zmiany w polityce prywatności

1 Niniejsza polityka prywatności dotyczy Strony www.freshlures.pl oraz świadczenia usług za jej pośrednictwem. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych na Stronie bądź rozwojem funkcjonalności Strony będą niezwłocznie komunikowane Użytkownikom poprzez ogłoszenie na Stronie.

2 Zmiany określone powyżej będą obowiązywać w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób określony powyżej. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszy.

Scroll to Top